Dieta Dukana Regime Dukan (France) Dukan Diet (United Kingdom) Dukan Diet (USA) Dieta Dukan (España) Dieta Dukan (Italia) Dukan Dieet (Nederlands) Dukan Diaet (Deutschland) Dukan Dieta (Brasil) Диета Дюкан (Россия)

Badanie Instytutu IFOP* dotyczące metody i diety Dukana: ** badanie zachowań i opinii osób, u których nastąpiła stabilizacja wagi

IFOP, znany, niezależny Francuski Instytut Badania Opinii Publicznej, przeprowadził badanie wsród osób korzystających ze strony coachingowej regime.Dukan.com, znajdujących się w chwili przeprowadzania badania w 4 fazie procesu odchudzania, to znaczy: w fazie ostatecznej stabilizacji. Wszyscy respondenci uczestniczyli w procesie odchudzania metodą Dukana, w trybie spersonalizowanego i interaktywnego coachingu internetowego, przestrzegając zaleceń i wypełniając codziennie sprawozdanie dotyczące diety.
Z 2934 osób, z którymi skontaktowano się między 17 a 27 grudnia 2010 r., 1525 wyraziło zgodę na uczestnictwo w badaniu, wypełniając ankietę online.

Cele badania

Celem badania było zebranie danych dotyczących zachowań i opinii uczestników procesu odchudzania metodą Dunkana, korzystających ze strony coachingowej regime.Dukan.com, z fazy stabilizacji, oraz poznanie faktów dotyczących tej diety i skonfrontowanie ich z ogólną krytyką diet odchudzających.

Wyniki badania

1 / *** Osiągnięcie właściwej wagi przez 8 osób na 10

Osiągniecie właściwej wagi następowało średnio po 2,4 miesiącach diety (faza ataku i faza naprzemienna). Waga utracona podczas pierwszych dwóch faz to średnio 7,1 kg. 79% osób po osiągnięciu właściwej dla siebie masy ciała uzyskało stabilną wagę średnio w ciągu 6,9 miesięcy.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Uzyskanie stabilnej wagi przez 79% osób to nowość, zaprzecza to wszystkim poprzednim statystykom, w szczególnosci badaniom wykonanym przez ANSES, które wykazały dokładną tendencję odwrotną: 80% osób nie udało się utrzymać właściwej wagi****.
Średnia długość trwania diety odchudzającej jest krótka (2,4 miesięcy). Przy tak krótkim stosowaniu
diety
nie można mówić o wystąpieniu niedoboru witamin i mikroelementów.

2 / Wysoki poziom satysfakcji, wiele rekomendacji, skrupulatne przestrzeganie stosowania dwóch kluczowych elementów fazy stabilizacji.

98% osób, które uzyskały własciwą wagę jest ogólnie ZADOWOLONYCH z metody Dukana, 70% jest bardzo zadowolonych.
92% uczestników juz poleciło tę metodę osobom w swoim towarzystwie, 91% będzie nadal ją polecać.
Faza definitywnej stabilizacji dla 80% uczestników była ŁATWA, a 76% osób twierdzi, że bez trudu utrzymają ją przez dłuższy okres. Podczas tej fazy 98% respondentów kontynuowało przestrzeganie Proteinowych Czwartków, a 96% nadal spożywało otręby owsiane - czyli stosowało się do dwóch kluczowych elementów tej fazy, niepodlegających dyskusji i zalecanych do końca życia.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

98% osób ogólnie zadowolonych z tej metody odchudzania oraz 80%, dla których faza stabilizacji wagi była łatwa, to wyjątkowy wynik. Co więcej, 97% osób włączyło do swojego trybu życia zalecane przeze mnie dwa kluczowe element fazy stabilizacji, pokazując w ten sposób, że przywiązuje strategiczną wagę do czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiło – czyli do stabilizacji wagi. Badanie potwierdza, że metoda Dukana opiera się całkowicie na zaufaniu uczestników, co dodatkowo poświadczają liczby rekomendacji:
92% osób już poleciło moją metodę innym, 91% poleci ją w przyszłości.

Wyjątkowo przychylna opinia lekarzy:

53% badanych rozmawiało z lekarzem przed, w trakcie lub po odchudzaniu. Wsród 50% respondentów, którzy rozmawiali z lekarzem w trakcie lub po odchudzaniu, opinia lekarza była przychylna w 68%, a neutralna w 24%. Co więcej, opinia lekarzy przedstawiona przed lub w trakcie odchudzania / po odchudzaniu (18% respondentów), jest zdecydowanie przychylna i wzrasta znacząco od 77% przed odchudzaniem do 84% w trakcie i po odchudzaniu.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Wbrew powszechnemu przekonaniu, co druga osoba stosujaca dietę Dukana rozmawiała o diecie ze swoim lekarzem. Dla 92% reakcja lekarza była pozytywna, z czego w dla 68% opinia lekarza była przychylna, dla 24% neutralna, co wskazuje na zdrowy rozsadek pacjentów i pozytywne nastawienie lekarzy do mojej metody. Podbudowany takimi pozytywnymi ocenami zamierzam zaproponować lekarzom we Francji, by znów w ramach swoich obowiazków zajęli się problemem nadwagi. Dziś na 300 dietetyków we Francji przypada 20 milionów osób z nadwagą. Ponowne zainteresowanie 200 000 lekarzy francuskich tematem otyłości, połączone z takimi masowymi działaniami jak wydanie Podręcznika o diecie lub coaching przez internet, mogą, moim zdaniem przyczynić się do walki z nadwagą.

4 / Lepsze wyniki badań lekarskich

55% respondentów zrobiło sobie badania lekarskie przed lub po diecie. Co czwarta osoba zrobiła badania przed i po diecie.

53% badań lekarskich wykonanych po diecie wskazało poprawę stanu zdrowia, 39% nie wykazało zmian, a 6% wskazywało na pogorszenie.

Wyniki badań poziomu lipidów (cholesterol, trójglicerydy) w 88% poprawiły się lub były bez zmian (z czego 51% to poprawa).

Wyniki badańpoziomu glukozy / hemoglobiny glikowanej wskazywały 92% przypadków poprawy lub były bez zmian
(z czego 38% to poprawa).

Wyniki badań wątroby poprawiły się w 17% przypadków (u 57% wyniki były bez zmian, 26% osób nie wiedziało czy miały lepsze, czy gorsze wyniki).

Wyniki analizy moczu poprawiły się, były bez zmian, lub badania nie były robione w 97% przypadków, pogorszyły się u 3% osób.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Lekarze wykazali zainteresowanie całym procesem odchudzania i byli przy nim obecni, poniewaz 55% respondentów skorzystało z badań lekarskich. Ten bilans potwierdza ogół korzyści zdrowotnych, jakie zapewnia moja metoda i moja dieta. Wyniki te są nawet bardziej wiarygodne, ponieważ zostały zebrane przez samych respondentów. Powyższe rezultaty kompletnie zaprzeczają wynikom badania przeprowadzonego przez ANSES, w którym oceniano 15 róznych rodzajów diet.

W przeciwieństwie do obaw niektórych osób, moja metoda nie tylko nie powoduje wzrostu lipidów (cholesterolu i trójglicerydów), ale poprawia ich poziom u ponad 50% osób, u których nastapiła stabilizacja wagi. Kolejny, bardzo interesujący fakt dotyczy wyników analizy moczu, które u większości respondentów się nie zmieniły, a nawet u 11% pacjentów nastapiła poprawa. Wszystko przemawia za tym, by udostępnić tę metodę szerokiej publiczności oraz poinformować o niej i zainteresować nią lekarzy, by znów włączyli problem nadwagi w zakres swoich obowiazków. Widzę dwa sposoby zaangażowania lekarzy do walki z nadwagą: poprzez asystowanie pacjentom, którzy z własnej inicjatywy zdecydowali się zastosować moją metodę odchudzania, lub odradzenie jej tym, którzy jej nie potrzebują, przy wykonywaniu badań klinicznych i lekarskich od początku trwania diety; lub poprzez uczestniczenie w organizowanych przeze mnie seminariach, które mają na celu przekazanie lekarzom wystarczającej wiedzy i zapewnienie im możliwości samodzielnego prowadzenia własnych pacjentów.

Badanie Instytutu IFOP, przeprowadzone na dużej ilości osób (1525 osób, które zastosowały już dietę Dukana dzięki stronie régimeDukan.com, a które znajdowały się w fazie stabilizacji) pokazuje, że osiągnieta utrata wagi została utrwalona w 79% przypadków w czasie 6,9 miesięcy.<

98% osób jest zadowolonych z wyników diety metodą Dukana, 80% uznało ją za łatwą, 92% już poleciło metodę innym, a 91% poleci ją innym w przyszłości.

53% ankietowanych rozmawiało z lekarzem przed, w trakcie lub po diecie. Wsród tych, którzy radzili się lekarzy przed lub w trakcie odchudzania / po odchudzaniu (18% respondentów), opinia jest zdecydowanie przychylna i wzrasta znacząco od 77% przed odchudzaniem do 84% w trakcie i po odchudzaniu.

25% respondentów zrobiło badania lekarskie przed dietą i po niej.

U 9 z 10 osób (92%) wyniki badań lekarskich poprawiły się lub pozostały bez zmian. 40% respondentów wykonało badania lekarskie przed dietą, a 40% po niej.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Powyższe wyniki wskazuja na to, że metoda Dukana pozwala uzyskać oczekiwane rezultaty u większości uczestników w fazie stabilizacji i korzystających z codziennego coachingu przez internet. Wyniki te pokazują bezprecedensowy poziom stabilizacji i brak skutków ubocznych, widoczny w przeprowadzonych badaniach lekarskich, gdzie u zdecydowanej większości badanych odnotowano poprawę lub brak zmiany na gorsze.

U 79% odchudzających się nastapiła stabilizacja, co kontrastuje z ogólem wyników badań uzyskanych od momentu, kiedy zaczęto prowadzić statystyki dotyczące nadwagi. Niedawne badanie wielu metod odchudzania, przeprowadzone przez Anses wskazuje na 20% przypadków stabilizacji wagi. Badanie metody Dukana wykonane przez IFOP wskazuje na prawie 80%.

Takie wyniki stosowania metody Dukana (utrata masy ciała i stabilizacja wagi) zostały osiągnięte przy wykorzystaniu coachingu przez Internet, który umożliwia przeprowadzenie procesu odchudzania dla większej liczbie osób. Ten sposób otwiera nowe perspektywy i możliwości odchudzania na większą skalę, odpowiednie dla wyzwań dzisiejszego świata.

* Źródło: Badanie Instytutu IFOP - Bilans osób, u których nastapiła stabilizacja masy ciała.

Badanie przeprowadzone online w dniach 17-27 grudnia 2010 r., za pośrednictwem ankiety przesyłanej przez e-mail, na osobach w fazie stabilizacji, korzystających ze strony régimeDukan.com.
Badanie wykonano na 1525 respondentów.

** Metoda Dukana opiera się na wykorzystaniu 100 produktów żywnościowych - 72 produktów bogatych w białka i 28 warzyw. Można korzystać z tych 100 produktów do woli. Dieta jest podzielona na cztery fazy: 2 prowadzące do utraty wagi, 2 - do stabilizacji wagi ciała.

1-W fazie ataku korzystamy tylko z 72 produktów żywnosciowych, bogatych w białko. Faza jest krótka: 2-7 dni - i błyskawiczna: utrata wagi od 1,5 do 4 kg + 20 minut marszu i 1,5 łyżki otrebów owsianych.

2-Faza naprzemienna: do 72 już dozwolonych produktów żywnościowych dołączamy 28 warzyw, dieta postępuje w tempie 1 kg na tydzień, aż do osiągnięcia właściwej wagi + 20 minut marszu i 2 łyżki otrebów owsianych.

3-Faza utrwalania. Zachowujemy pierwszych 100 produktów żywnościowych, z których można korzystać do woli, dodajemy 2 owoce, 2 kromki chleba, 40 g sera dziennie i dwie porcje produktów skrobiowych oraz dwie królewskie uczty dwa razy w tygodniu + 25 minut marszu i 2,5 łyżki otrebów owsianych. Dieta trwa 10 dni za na każdy zrzucony kilogram.

4-Faza stabilizacji, która pozwala na wszystkie produkty żywnościowe, przy zachowaniu bazy pokarmowej z fazy utrwalania. Trzeba przestrzegać 3 prostych, konkretnych, wyjątkowo skutecznych, mało dokuczliwych i nie podlegających dyskusji zasad: Czwartek Proteinowy, rezygnacja z windy i 3 łyżki otrebów owsianych + 20 minut marszu.

*** Właściwa waga: waga właściwa to autorski wskaźnik w metodzie Dukana, w którym przy obliczaniu indywidualnej wagi bierze się pod uwage zestawienie róznych parametrów, umożliwiających nie tylko osiągniecie tej wagi, ale również jej utrzymanie (11 parametrów, w tym płeć, wiek, waga maksymalna i minimalna waga, dziedziczność, typ kości, liczba ciąż, waga pożądana, średnia waga najdłużej utrzymująca się, konieczność utraty wagi). Te parametry nie tylko umożliwiają osiągnięcie odpowiedniej wagi, ale równiez zakładają jej utrzymanie.
**** Według raportu badania przeprowadzonego przez Anses w listopadzie 2010 r.,
80% badanych przybiera na wadze po upływie roku od ukończenia diety.
(zródło: Materialy prasowe – str. 12)